RECLAIM YOUR BRAIN

En brutal, positiv och tankeväckande föreläsning med Niklas Wass. För dig som vill ha mer energi, bli mer inspirerad och återta din kreativitet.

 

Alla har från början en fantastisk kreativitet som tyvärr dämpas av normer, strukturer och annat trams som samhället och framförallt vi själva har bestämt. Nu räcker det! Genom att släppa fram kreativiteten på allvar och använda den smart så uppstår många möjligheter, innovationer, affärsidéer och pragmastiska lösningar på samhällets utmaningar. Det skapar både tillväxt och personlig utveckling.

Hur kommer ditt liv, din verksamhet eller samhället att se ut när du återtar din kreativitet?

Är du intresserad av att boka in föreläsningen så kan upplägget anpassas efter dina önskemål. Föreläsningen kan kombineras med exempelvis mer interaktiva inslag för att involvera åhörarna och skapa delaktighet. Skicka ett mail till oss eller klicka på fliken ”Boka föreläsning”.

Everyone, and we do mean everyone, have an amazing creativity that gets lost within norms, structures and other crap created by ourself´s and the society.  Enough is enough! 

How will your life, your business or the society look like when you take your creativity back?